Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 72.727% 76.19% 4.545%
2021 66 75.758% 83.333% 9.091%
2020 63 74.603% 87.037% 14.286%
2019 87 93.103% 94.186% 1.149%
2018 76 56.579% 67.188% 15.789%
2017 94 78.723% 85.057% 7.447%
2016 86 55.814% 60.759% 8.14%
2015 99 64.646% 70.33% 8.081%
2014 114 62.281% 66.981% 7.018%
2013 100 49% 59.036% 17%
2012 125 74.4% 82.301% 9.6%
2011 124 67.742% 73.684% 8.065%
2010 93 41.935% 60% 30.108%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 66
  73%
  76%
  5%
7000415 43
  77%
  80%
  5%
2021 2501915 66
  76%
  83%
  9%
7000415 41
  61%
  62%
  2%
2020 2501915 63
  75%
  87%
  14%
7000415 33
  58%
  63%
  9%
2019 2501915 87
  93%
  94%
  1%
7000415 35
  97%
  97%
  0%
2018 2501915 76
  57%
  67%
  16%
7000415 33
  79%
  84%
  6%
2017 2501915 94
  79%
  85%
  7%
2016 2501915 86
  56%
  61%
  8%
2015 2501915 99
  65%
  70%
  8%
2014 2501915 114
  62%
  67%
  7%
2013 2501915 100
  49%
  59%
  17%
2012 2501915 125
  74%
  82%
  10%
2011 2501915 124
  68%
  74%
  8%
2010 2501915 93
  42%
  60%
  30%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 66 0% 0% 15% 58% 23% 5%
7000415 43 0% 0% 7% 70% 19% 5%
2021 2501915 66 0% 0% 12% 64% 15% 9%
7000415 41 0% 0% 7% 54% 37% 2%
2020 2501915 63 0% 2% 11% 60% 11% 14%
7000415 33 0% 0% 6% 52% 33% 9%
2019 2501915 87 1% 0% 32% 60% 6% 1%
7000415 35 0% 0% 20% 77% 3% 0%
2018 2501915 76 0% 1% 8% 46% 28% 16%
7000415 33 0% 6% 15% 58% 15% 6%
2017 2501915 94 0% 0% 6% 72% 14% 7%
2016 2501915 86 0% 6% 20% 30% 36% 8%
2015 2501915 99 0% 1% 16% 47% 27% 8%
2014 2501915 114 1% 4% 17% 40% 31% 7%
2013 2501915 100 1% 2% 5% 41% 34% 17%
2012 2501915 125 0% 4% 4% 66% 16% 10%
2011 2501915 124 1% 1% 3% 63% 24% 8%
2010 2501915 93 0% 0% 6% 35% 28% 30%