Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 98.276% 100% 1.724%
2021 54 85.185% 95.833% 11.111%
2020 64 93.75% 98.361% 4.688%
2019 69 95.652% 98.507% 2.899%
2018 65 80% 82.54% 3.077%
2017 58 93.103% 98.182% 5.172%
2016 60 88.333% 94.643% 6.667%
2015 78 92.308% 98.63% 6.41%
2014 77 92.208% 100% 7.792%
2013 111 95.495% 100% 4.505%
2012 111 68.468% 76.768% 10.811%
2011 77 89.61% 97.183% 7.792%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 58
  98%
  100%
  2%
7000415 26
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 54
  85%
  96%
  11%
7000415 29
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 64
  94%
  98%
  5%
7000415 33
  94%
  97%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 69
  96%
  99%
  3%
7000415 27
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 65
  80%
  83%
  3%
7000415 23
  87%
  95%
  9%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2017 2501915 58
  93%
  98%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 60
  88%
  95%
  7%
2015 2501915 78
  92%
  99%
  6%
2014 2501915 77
  92%
  100%
  8%
2013 2501915 111
  95%
  100%
  5%
2012 2501915 111
  68%
  77%
  11%
2011 2501915 77
  90%
  97%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 58 7% 2% 81% 9% 0% 2%
7000415 26 0% 4% 62% 31% 0% 4%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501915 54 2% 0% 33% 50% 4% 11%
7000415 29 0% 0% 21% 79% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 64 2% 2% 28% 63% 2% 5%
7000415 33 3% 3% 24% 64% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501915 69 3% 4% 32% 57% 1% 3%
7000415 27 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501915 65 0% 0% 14% 66% 17% 3%
7000415 23 9% 9% 22% 48% 4% 9%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501915 58 0% 0% 19% 74% 2% 5%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501915 60 0% 0% 25% 63% 5% 7%
2015 2501915 78 3% 0% 19% 71% 1% 6%
2014 2501915 77 1% 6% 53% 31% 0% 8%
2013 2501915 111 4% 14% 59% 20% 0% 5%
2012 2501915 111 2% 1% 5% 61% 21% 11%
2011 2501915 77 3% 8% 27% 52% 3% 8%