Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 82.456% 82.456% 0%
2021 58 87.931% 87.931% 0%
2020 77 88.312% 90.667% 2.597%
2019 62 72.581% 73.77% 1.613%
2018 50 96% 96% 0%
2017 54 85.185% 85.185% 0%
2016 63 96.825% 96.825% 0%
2015 74 85.135% 87.5% 2.703%
2014 83 89.157% 90.244% 1.205%
2013 90 81.111% 84.884% 4.444%
2012 44 79.545% 92.105% 13.636%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 57
  82%
  82%
  0%
7000415 26
  96%
  96%
  0%
2021 2501915 58
  88%
  88%
  0%
7000415 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 77
  88%
  91%
  3%
7000415 19
  95%
  100%
  5%
2019 2501915 62
  73%
  74%
  2%
7000415 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2501915 50
  96%
  96%
  0%
7000415 13
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 54
  85%
  85%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 63
  97%
  97%
  0%
2015 2501915 74
  85%
  88%
  3%
2014 2501915 83
  89%
  90%
  1%
2013 2501915 90
  81%
  85%
  4%
2012 2501915 44
  80%
  92%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 57 0% 0% 7% 74% 18% 0%
7000415 26 15% 12% 15% 54% 4% 0%
2021 2501915 58 0% 2% 26% 59% 12% 0%
7000415 13 15% 0% 38% 46% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 77 3% 3% 30% 53% 9% 3%
7000415 19 5% 5% 53% 32% 0% 5%
2019 2501915 62 0% 2% 19% 52% 26% 2%
7000415 14 7% 7% 21% 57% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2501915 50 0% 0% 26% 68% 4% 0%
7000415 13 15% 0% 23% 54% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501915 54 2% 7% 22% 54% 15% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 63 3% 10% 24% 60% 3% 0%
2015 2501915 74 1% 5% 16% 62% 12% 3%
2014 2501915 83 0% 6% 14% 69% 10% 1%
2013 2501915 90 0% 3% 19% 59% 14% 4%
2012 2501915 44 2% 5% 14% 59% 7% 14%