Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 84.615% 84.615% 0%
2021 56 73.214% 75.926% 3.571%
2020 86 84.884% 85.882% 1.163%
2019 76 63.158% 64% 1.316%
2018 74 77.027% 78.082% 1.351%
2017 59 71.186% 71.186% 0%
2016 70 74.286% 85.246% 12.857%
2015 77 76.623% 81.944% 6.494%
2014 81 83.951% 90.667% 7.407%
2013 106 75.472% 77.67% 2.83%
2012 99 75.758% 80.645% 6.061%
2011 49 48.98% 60% 18.367%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 65
  85%
  85%
  0%
7000415 25
  60%
  60%
  0%
2021 2501915 56
  73%
  76%
  4%
7000415 26
  92%
  92%
  0%
2020 2501915 86
  85%
  86%
  1%
7000415 39
  92%
  95%
  3%
2019 2501915 76
  63%
  64%
  1%
7000415 29
  76%
  76%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2501915 74
  77%
  78%
  1%
7000415 25
  84%
  88%
  4%
2017 2501915 59
  71%
  71%
  0%
2016 2501915 70
  74%
  85%
  13%
2015 2501915 77
  77%
  82%
  6%
2014 2501915 81
  84%
  91%
  7%
2013 2501915 106
  75%
  78%
  3%
2012 2501915 99
  76%
  81%
  6%
2011 2501915 49
  49%
  60%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 65 2% 0% 31% 52% 15% 0%
7000415 25 4% 0% 12% 44% 40% 0%
2021 2501915 56 0% 2% 16% 55% 23% 4%
7000415 26 0% 0% 23% 69% 8% 0%
2020 2501915 86 2% 2% 20% 59% 14% 1%
7000415 39 0% 3% 18% 72% 5% 3%
2019 2501915 76 0% 0% 5% 57% 36% 1%
7000415 29 3% 0% 21% 48% 24% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2501915 74 0% 0% 14% 64% 22% 1%
7000415 25 4% 4% 8% 68% 12% 4%
2017 2501915 59 0% 2% 24% 46% 29% 0%
2016 2501915 70 3% 1% 20% 50% 13% 13%
2015 2501915 77 3% 1% 19% 53% 17% 6%
2014 2501915 81 1% 2% 25% 56% 9% 7%
2013 2501915 106 0% 1% 9% 65% 22% 3%
2012 2501915 99 2% 1% 23% 49% 18% 6%
2011 2501915 49 2% 4% 8% 35% 33% 18%