Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 96.667% 98.305% 1.667%
2021 52 90.385% 94% 3.846%
2020 69 89.855% 92.537% 2.899%
2019 69 89.855% 91.176% 1.449%
2018 73 84.932% 89.855% 5.479%
2017 64 78.125% 89.286% 12.5%
2016 79 74.684% 81.944% 8.861%
2015 88 68.182% 71.429% 4.545%
2014 98 73.469% 76.596% 4.082%
2013 131 68.702% 77.586% 11.45%
2012 129 62.791% 68.644% 8.527%
2011 68 48.529% 55.932% 13.235%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 60
  97%
  98%
  2%
7000415 29
  86%
  89%
  3%
2021 2501915 52
  90%
  94%
  4%
7000415 25
  88%
  92%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 69
  90%
  93%
  3%
7000415 36
  86%
  91%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2501915 69
  90%
  91%
  1%
7000415 32
  91%
  91%
  0%
2018 2501915 73
  85%
  90%
  5%
7000415 23
  91%
  95%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 64
  78%
  89%
  12%
2016 2501915 79
  75%
  82%
  9%
2015 2501915 88
  68%
  71%
  5%
2014 2501915 98
  73%
  77%
  4%
2013 2501915 131
  69%
  78%
  11%
2012 2501915 129
  63%
  69%
  9%
2011 2501915 68
  49%
  56%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 60 5% 7% 47% 38% 2% 2%
7000415 29 3% 0% 28% 55% 10% 3%
2021 2501915 52 0% 0% 25% 65% 6% 4%
7000415 25 4% 0% 24% 60% 8% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 69 1% 4% 23% 59% 7% 3%
7000415 36 3% 0% 14% 69% 8% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2501915 69 0% 0% 13% 77% 9% 1%
7000415 32 3% 0% 34% 53% 9% 0%
2018 2501915 73 0% 1% 14% 70% 10% 5%
7000415 23 9% 0% 17% 65% 4% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2501915 64 2% 3% 9% 64% 9% 13%
2016 2501915 79 0% 0% 10% 65% 16% 9%
2015 2501915 88 2% 2% 6% 58% 27% 5%
2014 2501915 98 0% 2% 3% 68% 22% 4%
2013 2501915 131 0% 0% 7% 62% 20% 11%
2012 2501915 129 1% 0% 3% 59% 29% 9%
2011 2501915 68 0% 0% 10% 38% 38% 13%