Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 100% 100% 0%
2021 44 97.727% 100% 2.273%
2020 44 100% 100% 0%
2019 28 96.429% 100% 3.571%
2018 39 100% 100% 0%
2017 45 95.556% 100% 4.444%
2016 56 96.429% 100% 3.571%
2015 59 94.915% 100% 5.085%
2014 64 98.438% 100% 1.562%
2013 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 46
  100%
  100%
  0%
7000415 2
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 44
  98%
  100%
  2%
7000415 4
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 44
  100%
  100%
  0%
7000415 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2501915 28
  96%
  100%
  4%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2018 2501915 39
  100%
  100%
  0%
7000415 3
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 45
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 56
  96%
  100%
  4%
1353 96
  33%
  100%
  67%
2015 2501915 59
  95%
  100%
  5%
2014 2501915 64
  98%
  100%
  2%
2013 2501915 20
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 46 0% 70% 30% 0% 0% 0%
7000415 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501915 44 0% 84% 14% 0% 0% 2%
7000415 4 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 48 0% 67% 0% 33% 0% 0%
2020 2501915 44 0% 84% 16% 0% 0% 0%
7000415 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2501915 28 0% 68% 29% 0% 0% 4%
7000415 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2501915 39 0% 56% 44% 0% 0% 0%
7000415 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2017 2501915 45 0% 69% 27% 0% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 56 0% 79% 18% 0% 0% 4%
1353 96 0% 17% 17% 0% 0% 67%
2015 2501915 59 0% 61% 34% 0% 0% 5%
2014 2501915 64 0% 63% 34% 2% 0% 2%
2013 2501915 20 0% 85% 15% 0% 0% 0%