Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 94.118% 94.118% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 16 93.75% 93.75% 0%
2019 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 17
  94%
  94%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501915 16
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 16
  94%
  94%
  0%
2019 2501915 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 17 0% 0% 29% 65% 6% 0%
7000415 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501915 16 0% 6% 75% 19% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 16 0% 0% 44% 50% 6% 0%
2019 2501915 8 0% 0% 88% 13% 0% 0%