Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 84.211% 100% 15.789%
2021 5 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 19
  84%
  100%
  16%
7000415 3
  67%
  100%
  33%
2021 2501915 5
  100%
  100%
  0%
7000415 4
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 1
  100%
  100%
  0%
7000415 11
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 2
  100%
  100%
  0%
7000415 4
  25%
  100%
  75%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 19 0% 21% 47% 16% 0% 16%
7000415 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2021 2501915 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
7000415 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2020 2501915 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
7000415 11 0% 9% 82% 9% 0% 0%
2019 2501915 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000415 4 0% 0% 25% 0% 0% 75%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%