Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 92.308% 100% 7.692%
2021 26 92.308% 100% 7.692%
2020 10 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 13
  92%
  100%
  8%
2021 2501915 26
  92%
  100%
  8%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 10
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 7
  100%
  100%
  0%
7000415 6
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 13 8% 0% 62% 23% 0% 8%
2021 2501915 26 0% 0% 73% 19% 0% 8%
7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501915 10 0% 0% 60% 40% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501915 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
7000415 6 0% 0% 17% 83% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%