Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 56 100% 100% 0%
2021 64 98.438% 100% 1.562%
2020 53 96.226% 96.226% 0%
2019 25 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 56
  100%
  100%
  0%
7000415 25
  96%
  100%
  4%
2021 2501915 64
  98%
  100%
  2%
7000415 11
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 53
  96%
  96%
  0%
7000415 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2501915 25
  100%
  100%
  0%
7000415 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 56 0% 52% 45% 4% 0% 0%
7000415 25 0% 36% 60% 0% 0% 4%
2021 2501915 64 0% 22% 73% 3% 0% 2%
7000415 11 0% 45% 55% 0% 0% 0%
2020 2501915 53 0% 25% 72% 0% 4% 0%
7000415 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2501915 25 0% 44% 56% 0% 0% 0%
7000415 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%