Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 6 100% 100% 0%
2020 5 100% 100% 0%
2019 4 100% 100% 0%
2018 22 95.455% 100% 4.545%
2017 29 100% 100% 0%
2016 31 100% 100% 0%
2015 20 95% 100% 5%
2014 25 100% 100% 0%
2013 13 100% 100% 0%
2012 7 100% 100% 0%
2011 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 2
  100%
  100%
  0%
2021 4313136 6
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2020 4313136 5
  100%
  100%
  0%
2019 4313136 4
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313136 22
  95%
  100%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 4313136 29
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2016 4313136 31
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313136 20
  95%
  100%
  5%
2014 4313136 25
  100%
  100%
  0%
2013 4313136 13
  100%
  100%
  0%
2012 4313136 7
  100%
  100%
  0%
2011 4313136 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 4313136 6 17% 0% 67% 17% 0% 0%
1354 40 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 4313136 5 20% 40% 40% 0% 0% 0%
2019 4313136 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1354 10 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 4313136 22 9% 0% 73% 14% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 4313136 29 7% 14% 69% 10% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313136 31 0% 39% 61% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313136 20 10% 65% 20% 0% 0% 5%
2014 4313136 25 4% 36% 60% 0% 0% 0%
2013 4313136 13 0% 31% 69% 0% 0% 0%
2012 4313136 7 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2011 4313136 8 13% 13% 38% 38% 0% 0%