Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 89.362% 100% 10.638%
2021 35 82.857% 96.667% 14.286%
2020 39 84.615% 100% 15.385%
2019 36 88.889% 100% 11.111%
2018 24 87.5% 100% 12.5%
2017 39 89.744% 100% 10.256%
2016 30 66.667% 100% 33.333%
2015 26 73.077% 100% 26.923%
2014 23 73.913% 100% 26.087%
2013 15 100% 100% 0%
2012 7 85.714% 100% 14.286%
2011 9 88.889% 100% 11.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 47
  89%
  100%
  11%
2021 4313136 35
  83%
  97%
  14%
2020 4313136 39
  85%
  100%
  15%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 4313136 36
  89%
  100%
  11%
2018 4313136 24
  88%
  100%
  12%
2017 4313136 39
  90%
  100%
  10%
2016 4313136 30
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4313136 26
  73%
  100%
  27%
2014 4313136 23
  74%
  100%
  26%
2013 4313136 15
  100%
  100%
  0%
2012 4313136 7
  86%
  100%
  14%
2011 4313136 9
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 47 6% 62% 21% 0% 0% 11%
2021 4313136 35 6% 60% 17% 0% 3% 14%
2020 4313136 39 5% 49% 26% 5% 0% 15%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 4313136 36 6% 44% 39% 0% 0% 11%
2018 4313136 24 8% 33% 42% 4% 0% 13%
2017 4313136 39 5% 54% 26% 5% 0% 10%
2016 4313136 30 10% 53% 3% 0% 0% 33%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 4313136 26 8% 54% 12% 0% 0% 27%
2014 4313136 23 9% 43% 22% 0% 0% 26%
2013 4313136 15 20% 47% 27% 7% 0% 0%
2012 4313136 7 29% 57% 0% 0% 0% 14%
2011 4313136 9 22% 56% 11% 0% 0% 11%