Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 100% 100% 0%
2021 33 100% 100% 0%
2020 37 100% 100% 0%
2019 34 100% 100% 0%
2018 25 96% 100% 4%
2017 28 100% 100% 0%
2016 30 90% 93.103% 3.333%
2015 21 90.476% 90.476% 0%
2014 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 41
  100%
  100%
  0%
2021 4313136 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 50
  60%
  100%
  40%
2020 4313136 37
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 4313136 34
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313136 25
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313136 28
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313136 30
  90%
  93%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2015 4313136 21
  90%
  90%
  0%
2014 4313136 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 41 5% 5% 71% 20% 0% 0%
2021 4313136 33 6% 9% 73% 12% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 50 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2020 4313136 37 5% 49% 38% 8% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4313136 34 6% 65% 21% 9% 0% 0%
1353 48 0% 67% 0% 33% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 4313136 25 4% 28% 52% 12% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313136 28 4% 0% 57% 39% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 4313136 30 7% 23% 50% 10% 7% 3%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313136 21 5% 57% 29% 0% 10% 0%
2014 4313136 24 17% 50% 21% 13% 0% 0%