Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 100% 100% 0%
2021 25 100% 100% 0%
2020 26 92.308% 100% 7.692%
2019 28 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 18 100% 100% 0%
2016 7 100% 100% 0%
2015 10 100% 100% 0%
2014 8 87.5% 100% 12.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 22
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 4313136 25
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2020 4313136 26
  92%
  100%
  8%
2019 4313136 28
  100%
  100%
  0%
2018 4313136 14
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2017 4313136 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313136 7
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313136 10
  100%
  100%
  0%
2014 4313136 8
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 22 5% 23% 45% 27% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 4313136 25 4% 40% 48% 8% 0% 0%
1353 80 0% 40% 40% 20% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 4313136 26 0% 38% 42% 12% 0% 8%
2019 4313136 28 4% 14% 68% 14% 0% 0%
2018 4313136 14 0% 14% 79% 7% 0% 0%
1353 128 13% 0% 38% 38% 0% 13%
2017 4313136 18 11% 6% 83% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313136 7 14% 0% 43% 43% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 4313136 10 10% 50% 20% 20% 0% 0%
2014 4313136 8 0% 25% 38% 25% 0% 13%