Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.59% 96.41%
2021 98.57% 98.97%
2020 96.14% 96.5%
2019 98.62% 98.56%
2018 98.02% 97.98%
2017 94.34% 94.21%
2016 96.74% 96.67%
2015 99.21% 99.14%
2014 95.38% 95.13%
2013 96.2% 96.2%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats