Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% 100%
2021 100% %
2020 96.18% 96.03%
2019 98.16% 98.16%
2018 100% 100%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats