Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.04% 89.09%
2021 92.68% 88.89%
2020 94.34% 91.07%
2019 94.53% 91.69%
2018 90.81% 87.58%
2017 91.8% 90.86%
2016 91.65% 87.91%
2015 91.35% 88.15%
2014 92.5% 90.02%
2013 92.15% 88.19%
2012 92.93% 91.97%
2011 90.23% 89.36%
2010 87.59% 87.72%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats