Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 95 30
2022 107 30
2021 74 30
2020 76 30
2019 74 30
2018 130 30
2017 137 30
2016 132 30
2015 86 30
2014 66 25
2013 62 25
2012 35 25