Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 100% 100% 0%
2021 36 100% 100% 0%
2020 36 97.222% 100% 2.778%
2019 36 100% 100% 0%
2018 35 97.143% 100% 2.857%
2017 38 100% 100% 0%
2016 33 100% 100% 0%
2015 32 96.875% 100% 3.125%
2014 32 96.875% 100% 3.125%
2013 28 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 36
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 36
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 36
  97%
  100%
  3%
2019 2501925 36
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 35
  97%
  100%
  3%
2017 2501925 38
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 32
  97%
  100%
  3%
2014 2501925 32
  97%
  100%
  3%
2013 2501925 28
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 36 6% 3% 78% 14% 0% 0%
2021 2501925 36 6% 8% 53% 33% 0% 0%
2020 2501925 36 3% 17% 69% 8% 0% 3%
2019 2501925 36 6% 6% 86% 3% 0% 0%
2018 2501925 35 6% 0% 89% 3% 0% 3%
2017 2501925 38 0% 0% 89% 11% 0% 0%
2016 2501925 33 3% 0% 76% 21% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501925 32 6% 0% 59% 31% 0% 3%
2014 2501925 32 9% 0% 53% 34% 0% 3%
2013 2501925 28 4% 39% 54% 4% 0% 0%