Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 92.5% 92.5% 0%
2021 54 98.148% 100% 1.852%
2020 62 100% 100% 0%
2019 58 98.276% 100% 1.724%
2018 55 100% 100% 0%
2017 64 96.875% 100% 3.125%
2016 53 100% 100% 0%
2015 53 98.113% 98.113% 0%
2014 43 95.349% 100% 4.651%
2013 53 100% 100% 0%
2012 41 97.561% 97.561% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 40
  92%
  92%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501925 54
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 62
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 58
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 55
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 64
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 53
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 53
  98%
  98%
  0%
2014 2501925 43
  95%
  100%
  5%
2013 2501925 53
  100%
  100%
  0%
2012 2501925 41
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 40 0% 73% 20% 0% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501925 54 0% 28% 61% 9% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501925 62 0% 32% 68% 0% 0% 0%
2019 2501925 58 0% 41% 48% 9% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 55 0% 35% 65% 0% 0% 0%
2017 2501925 64 3% 13% 69% 13% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501925 53 0% 62% 38% 0% 0% 0%
2015 2501925 53 0% 43% 49% 6% 2% 0%
2014 2501925 43 0% 33% 44% 19% 0% 5%
2013 2501925 53 0% 47% 43% 9% 0% 0%
2012 2501925 41 0% 66% 22% 10% 2% 0%