Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 96.875% 100% 3.125%
2021 50 90% 100% 10%
2020 54 96.296% 100% 3.704%
2019 48 93.75% 100% 6.25%
2018 50 98% 98% 0%
2017 63 98.413% 100% 1.587%
2016 41 97.561% 100% 2.439%
2015 48 95.833% 100% 4.167%
2014 53 96.226% 98.077% 1.887%
2013 29 100% 100% 0%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 64
  97%
  100%
  3%
2021 2501925 50
  90%
  100%
  10%
2020 2501925 54
  96%
  100%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2501925 48
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 50
  98%
  98%
  0%
2017 2501925 63
  98%
  100%
  2%
2016 2501925 41
  98%
  100%
  2%
2015 2501925 48
  96%
  100%
  4%
2014 2501925 53
  96%
  98%
  2%
2013 2501925 29
  100%
  100%
  0%
2012 2501925 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 64 5% 34% 56% 2% 0% 3%
2021 2501925 50 8% 34% 42% 6% 0% 10%
2020 2501925 54 6% 24% 59% 7% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2501925 48 4% 19% 67% 4% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 50 6% 24% 60% 8% 2% 0%
2017 2501925 63 5% 19% 67% 8% 0% 2%
2016 2501925 41 10% 12% 68% 7% 0% 2%
2015 2501925 48 4% 6% 71% 15% 0% 4%
2014 2501925 53 4% 6% 72% 15% 2% 2%
2013 2501925 29 3% 66% 31% 0% 0% 0%
2012 2501925 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%