Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 91.045% 92.424% 1.493%
2021 61 80.328% 81.667% 1.639%
2020 56 78.571% 80% 1.786%
2019 77 94.805% 96.053% 1.299%
2018 66 72.727% 75% 3.03%
2017 76 90.789% 93.243% 2.632%
2016 72 77.778% 77.778% 0%
2015 69 88.406% 88.406% 0%
2014 54 83.333% 83.333% 0%
2013 60 83.333% 89.286% 6.667%
2012 57 85.965% 87.5% 1.754%
2011 54 85.185% 85.185% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 67
  91%
  92%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 61
  80%
  82%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2501925 56
  79%
  80%
  2%
2019 2501925 77
  95%
  96%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 66
  73%
  75%
  3%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2017 2501925 76
  91%
  93%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 72
  78%
  78%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 69
  88%
  88%
  0%
2014 2501925 54
  83%
  83%
  0%
2013 2501925 60
  83%
  89%
  7%
2012 2501925 57
  86%
  88%
  2%
2011 2501925 54
  85%
  85%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 67 1% 1% 81% 7% 7% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 61 2% 0% 72% 7% 18% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2501925 56 2% 0% 63% 14% 20% 2%
2019 2501925 77 1% 1% 17% 75% 4% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501925 66 0% 2% 3% 68% 24% 3%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2017 2501925 76 0% 0% 68% 22% 7% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501925 72 1% 0% 42% 35% 22% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501925 69 0% 0% 30% 58% 12% 0%
2014 2501925 54 0% 0% 52% 31% 17% 0%
2013 2501925 60 2% 0% 18% 63% 10% 7%
2012 2501925 57 2% 0% 21% 63% 12% 2%
2011 2501925 54 0% 0% 44% 41% 15% 0%