Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 100% 100% 0%
2021 59 100% 100% 0%
2020 43 100% 100% 0%
2019 53 100% 100% 0%
2018 46 97.826% 100% 2.174%
2017 57 100% 100% 0%
2016 50 100% 100% 0%
2015 39 100% 100% 0%
2014 50 100% 100% 0%
2013 41 100% 100% 0%
2012 2 50% 100% 50%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 58
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2501925 59
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 43
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 53
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 46
  98%
  100%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2017 2501925 57
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 50
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 39
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 50
  100%
  100%
  0%
2013 2501925 41
  100%
  100%
  0%
2012 2501925 2
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 58 2% 2% 78% 19% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2021 2501925 59 2% 5% 90% 3% 0% 0%
2020 2501925 43 2% 2% 77% 19% 0% 0%
2019 2501925 53 2% 0% 34% 64% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501925 46 2% 2% 35% 59% 0% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501925 57 2% 2% 67% 30% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2016 2501925 50 0% 28% 52% 20% 0% 0%
2015 2501925 39 3% 15% 72% 10% 0% 0%
2014 2501925 50 2% 6% 54% 38% 0% 0%
2013 2501925 41 2% 0% 98% 0% 0% 0%
2012 2501925 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%