Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 86.364% 95% 9.091%
2021 69 79.71% 90.164% 11.594%
2020 57 68.421% 70.909% 3.509%
2019 69 95.652% 97.059% 1.449%
2018 65 83.077% 85.714% 3.077%
2017 59 91.525% 91.525% 0%
2016 74 90.541% 93.056% 2.703%
2015 69 84.058% 84.058% 0%
2014 54 75.926% 77.358% 1.852%
2013 57 89.474% 98.077% 8.772%
2012 58 93.103% 94.737% 1.724%
2011 48 81.25% 81.25% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 66
  86%
  95%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 69
  80%
  90%
  12%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 57
  68%
  71%
  4%
2019 2501925 69
  96%
  97%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 65
  83%
  86%
  3%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2017 2501925 59
  92%
  92%
  0%
2016 2501925 74
  91%
  93%
  3%
2015 2501925 69
  84%
  84%
  0%
2014 2501925 54
  76%
  77%
  2%
2013 2501925 57
  89%
  98%
  9%
2012 2501925 58
  93%
  95%
  2%
2011 2501925 48
  81%
  81%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 66 0% 0% 30% 56% 5% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 69 1% 0% 59% 19% 9% 12%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501925 57 0% 2% 32% 35% 28% 4%
2019 2501925 69 0% 1% 71% 23% 3% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 65 0% 0% 25% 58% 14% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2501925 59 0% 0% 25% 66% 8% 0%
2016 2501925 74 1% 0% 28% 61% 7% 3%
2015 2501925 69 0% 0% 22% 62% 16% 0%
2014 2501925 54 0% 0% 19% 57% 22% 2%
2013 2501925 57 0% 2% 33% 54% 2% 9%
2012 2501925 58 2% 10% 55% 26% 5% 2%
2011 2501925 48 0% 0% 19% 63% 19% 0%