Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 93.548% 100% 6.452%
2021 53 90.566% 100% 9.434%
2020 54 94.444% 96.226% 1.852%
2019 66 98.485% 100% 1.515%
2018 62 98.387% 100% 1.613%
2017 61 100% 100% 0%
2016 61 91.803% 98.246% 6.557%
2015 56 98.214% 100% 1.786%
2014 56 92.857% 100% 7.143%
2013 51 84.314% 93.478% 9.804%
2012 49 97.959% 100% 2.041%
2011 53 98.113% 100% 1.887%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 62
  94%
  100%
  6%
2021 2501925 53
  91%
  100%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 54
  94%
  96%
  2%
2019 2501925 66
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 62
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 61
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2501925 61
  92%
  98%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 56
  98%
  100%
  2%
2014 2501925 56
  93%
  100%
  7%
2013 2501925 51
  84%
  93%
  10%
2012 2501925 49
  98%
  100%
  2%
2011 2501925 53
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 62 5% 2% 37% 50% 0% 6%
2021 2501925 53 6% 2% 53% 30% 0% 9%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501925 54 0% 0% 70% 24% 4% 2%
2019 2501925 66 5% 41% 52% 2% 0% 2%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 62 3% 0% 90% 5% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501925 61 0% 0% 26% 74% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2501925 61 2% 0% 13% 77% 2% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501925 56 4% 30% 34% 30% 0% 2%
2014 2501925 56 4% 5% 34% 50% 0% 7%
2013 2501925 51 0% 0% 43% 41% 6% 10%
2012 2501925 49 4% 10% 55% 29% 0% 2%
2011 2501925 53 2% 19% 47% 30% 0% 2%