Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 43 97.674% 100% 2.326%
2021 51 100% 100% 0%
2020 67 100% 100% 0%
2019 50 100% 100% 0%
2018 55 100% 100% 0%
2017 60 100% 100% 0%
2016 54 100% 100% 0%
2015 50 100% 100% 0%
2014 45 95.556% 100% 4.444%
2013 55 96.364% 100% 3.636%
2012 41 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 43
  98%
  100%
  2%
2021 2501925 51
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 67
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 50
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 55
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 60
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2501925 54
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 50
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 45
  96%
  100%
  4%
2013 2501925 55
  96%
  100%
  4%
2012 2501925 41
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 43 5% 56% 37% 0% 0% 2%
2021 2501925 51 2% 10% 82% 6% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501925 67 4% 9% 78% 9% 0% 0%
2019 2501925 50 4% 50% 46% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 55 5% 47% 47% 0% 0% 0%
2017 2501925 60 2% 10% 80% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2501925 54 2% 41% 44% 13% 0% 0%
2015 2501925 50 6% 28% 42% 24% 0% 0%
2014 2501925 45 0% 16% 80% 0% 0% 4%
2013 2501925 55 5% 5% 78% 7% 0% 4%
2012 2501925 41 0% 2% 88% 10% 0% 0%