Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 96.296% 100% 3.704%
2021 44 97.727% 97.727% 0%
2020 43 97.674% 97.674% 0%
2019 43 100% 100% 0%
2018 33 96.97% 100% 3.03%
2017 40 100% 100% 0%
2016 38 97.368% 97.368% 0%
2015 28 100% 100% 0%
2014 31 100% 100% 0%
2013 26 100% 100% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 27
  96%
  100%
  4%
2021 2501925 44
  98%
  98%
  0%
2020 2501925 43
  98%
  98%
  0%
2019 2501925 43
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 33
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 40
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 38
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 28
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 31
  100%
  100%
  0%
2013 2501925 26
  100%
  100%
  0%
2012 2501925 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 27 4% 4% 48% 41% 0% 4%
2021 2501925 44 2% 0% 50% 43% 2% 0%
2020 2501925 43 0% 0% 30% 67% 2% 0%
2019 2501925 43 5% 5% 74% 16% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2501925 33 3% 6% 36% 52% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501925 40 3% 0% 23% 75% 0% 0%
2016 2501925 38 5% 0% 76% 16% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501925 28 4% 0% 54% 43% 0% 0%
2014 2501925 31 6% 6% 55% 32% 0% 0%
2013 2501925 26 8% 4% 73% 15% 0% 0%
2012 2501925 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%