Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 71 78.873% 78.873% 0%
2021 61 70.492% 81.132% 13.115%
2020 77 76.623% 76.623% 0%
2019 64 84.375% 85.714% 1.562%
2018 56 78.571% 80% 1.786%
2017 76 77.632% 79.73% 2.632%
2016 77 75.325% 76.316% 1.299%
2015 58 74.138% 78.182% 5.172%
2014 58 75.862% 80% 5.172%
2013 52 76.923% 78.431% 1.923%
2012 36 97.222% 97.222% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 71
  79%
  79%
  0%
2021 2501925 61
  70%
  81%
  13%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2020 2501925 77
  77%
  77%
  0%
2019 2501925 64
  84%
  86%
  2%
2018 2501925 56
  79%
  80%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2017 2501925 76
  78%
  80%
  3%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2016 2501925 77
  75%
  76%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501925 58
  74%
  78%
  5%
2014 2501925 58
  76%
  80%
  5%
2013 2501925 52
  77%
  78%
  2%
2012 2501925 36
  97%
  97%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 71 1% 4% 32% 31% 21% 0%
2021 2501925 61 5% 3% 51% 11% 16% 13%
1353 48 0% 0% 0% 33% 67% 0%
2020 2501925 77 1% 1% 30% 44% 23% 0%
2019 2501925 64 0% 2% 30% 53% 14% 2%
2018 2501925 56 2% 4% 46% 25% 20% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501925 76 1% 0% 24% 50% 20% 3%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2016 2501925 77 0% 3% 64% 9% 23% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501925 58 2% 2% 38% 33% 21% 5%
2014 2501925 58 2% 0% 22% 52% 19% 5%
2013 2501925 52 0% 0% 56% 21% 21% 2%
2012 2501925 36 0% 0% 42% 56% 3% 0%