Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 86.667% 86.667% 0%
2021 62 75.806% 77.049% 1.613%
2020 87 83.908% 84.884% 1.149%
2019 53 54.717% 55.769% 1.887%
2018 50 92% 92% 0%
2017 64 100% 100% 0%
2016 55 98.182% 100% 1.818%
2015 47 100% 100% 0%
2014 49 95.918% 100% 4.082%
2013 54 96.296% 100% 3.704%
2012 38 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 60
  87%
  87%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501925 62
  76%
  77%
  2%
2020 2501925 87
  84%
  85%
  1%
2019 2501925 53
  55%
  56%
  2%
2018 2501925 50
  92%
  92%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2017 2501925 64
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 55
  98%
  100%
  2%
2015 2501925 47
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 49
  96%
  100%
  4%
2013 2501925 54
  96%
  100%
  4%
2012 2501925 38
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 60 0% 10% 62% 15% 13% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501925 62 2% 3% 63% 8% 23% 2%
2020 2501925 87 1% 6% 70% 7% 15% 1%
2019 2501925 53 2% 0% 45% 8% 43% 2%
2018 2501925 50 4% 2% 76% 10% 8% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501925 64 3% 2% 70% 25% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501925 55 4% 5% 73% 16% 0% 2%
2015 2501925 47 4% 6% 66% 23% 0% 0%
2014 2501925 49 2% 2% 59% 33% 0% 4%
2013 2501925 54 2% 2% 61% 31% 0% 4%
2012 2501925 38 3% 3% 66% 29% 0% 0%