UAB

Màster Universitari en Recerca en Ciència Animal i dels Aliments ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000623 Màster Universitari en Recerca en Ciència Animal i dels Aliments
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 98% 98% 0%
2010 100% 100% 0%
2009 93% 100% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2012 9% 41% 50% 0% 0%
2011 9% 46% 41% 2% 2%
2010 10% 40% 43% 8% 0%
2009 5% 31% 58% 5% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np