Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 43 25
2022 46 25
2021 39 25
2020 25 25
2019 28 25
2018 42 25
2017 27 25
2016 46 25