Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 21%
217h
13%
136h
42%
430h
0%
0h
1%
8h
22%
229h
1020h
2021 18%
111h
2%
13h
50%
315h
2%
12h
7%
43h
21%
132h
626h
2020 29%
242h
3%
24h
55%
456h
0%
4h
8%
69h
4%
32h
827h
2019 17%
149h
17%
145h
53%
453h
0%
0h
7%
59h
6%
47h
852h
2018 25%
196h
16%
130h
42%
331h
0%
0h
15%
117h
2%
18h
792h
2017 15%
114h
33%
259h
46%
361h
0%
0h
4%
34h
2%
14h
782h
2016 15%
116h
23%
178h
55%
414h
0%
0h
5%
36h
2%
14h
759h