Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.08% 98.08%
2021 100% 100%
2020 95.65% 95.45%
2019 100% 100%
2018 96.83% 98.39%
2017 98.44% 98.44%
2016 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats