Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 31 50
2010 45 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 92.31% %
2011 77.32% 77.85%
2010 77% 78.34%
2009 76.72% 76.12%
2008 84.1% 85.9%
2007 91.51% 91.51%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats