UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000001036 Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%
2016 95% 100% 5%
2015 98% 100% 2%
2014 93% 96% 3%
2013 99% 99% 0%
2012 97% 100% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2018 0 0 50 50 0
2017 0 0 50 25 0
2016 5 13 61 22 0
2015 7 17 39 37 0
2014 7 21 43 24 4
2013 4 13 60 22 1
2012 5 22 41 31 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np