Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 90.16% 89.05%
2021 92.46% 92.17%
2020 93.51% 90.22%
2019 92.93% 91%
2018 90.4% 91.25%
2017 89.36% 85.41%
2016 89.28% 86.69%
2015 90.52% 90.45%
2014 91.07% 88.66%
2013 90.41% 85.99%
2012 88.61% 86%
2011 86.67% 81.67%
2010 87.44% 87.19%
2009 73.86% 73.86%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats