Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 84.884% 84.884% 0%
2021 87 82.759% 84.706% 2.299%
2020 89 86.517% 86.517% 0%
2019 84 84.524% 84.524% 0%
2018 85 88.235% 89.286% 1.176%
2017 85 89.412% 91.566% 2.353%
2016 81 83.951% 88.312% 4.938%
2015 84 88.095% 91.358% 3.571%
2014 94 87.234% 88.172% 1.064%
2013 88 75% 79.518% 5.682%
2012 85 80% 81.928% 2.353%
2011 100 84% 89.362% 6%
2010 85 74.118% 79.747% 7.059%
2009 82 81.707% 83.75% 2.439%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 86
  85%
  85%
  0%
2021 2500253 87
  83%
  85%
  2%
2020 2500253 89
  87%
  87%
  0%
2019 2500253 84
  85%
  85%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500253 85
  88%
  89%
  1%
2017 2500253 85
  89%
  92%
  2%
2016 2500253 81
  84%
  88%
  5%
2015 2500253 84
  88%
  91%
  4%
2014 2500253 94
  87%
  88%
  1%
2013 2500253 88
  75%
  80%
  6%
2012 2500253 85
  80%
  82%
  2%
2011 2500253 100
  84%
  89%
  6%
2010 2500253 85
  74%
  80%
  7%
2009 2500253 82
  82%
  84%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 86 1% 1% 29% 53% 15% 0%
2021 2500253 87 2% 6% 29% 46% 15% 2%
2020 2500253 89 2% 2% 33% 49% 13% 0%
2019 2500253 84 6% 0% 27% 51% 15% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500253 85 2% 2% 24% 60% 11% 1%
2017 2500253 85 1% 1% 41% 46% 8% 2%
2016 2500253 81 1% 1% 30% 52% 11% 5%
2015 2500253 84 5% 4% 50% 30% 8% 4%
2014 2500253 94 3% 6% 35% 43% 12% 1%
2013 2500253 88 2% 7% 20% 45% 19% 6%
2012 2500253 85 6% 2% 47% 25% 18% 2%
2011 2500253 100 5% 3% 37% 39% 10% 6%
2010 2500253 85 2% 4% 31% 38% 19% 7%
2009 2500253 82 5% 9% 44% 24% 16% 2%