Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 96.721% 98.333% 1.639%
2021 73 97.26% 100% 2.74%
2020 69 100% 100% 0%
2019 68 100% 100% 0%
2018 65 100% 100% 0%
2017 68 100% 100% 0%
2016 75 94.667% 100% 5.333%
2015 50 96% 100% 4%
2014 83 95.181% 98.75% 3.614%
2013 61 93.443% 100% 6.557%
2012 31 100% 100% 0%
2011 34 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 61
  97%
  98%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2500253 73
  97%
  100%
  3%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2020 2500253 69
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2500253 68
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 65
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 68
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 75
  95%
  100%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 50
  96%
  100%
  4%
2014 2500253 83
  95%
  99%
  4%
2013 2500253 61
  93%
  100%
  7%
2012 2500253 31
  100%
  100%
  0%
2011 2500253 34
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 61 0% 72% 23% 2% 2% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500253 73 0% 73% 25% 0% 0% 3%
1353 64 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2020 2500253 69 0% 84% 16% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2019 2500253 68 0% 56% 43% 1% 0% 0%
1353 80 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2018 2500253 65 0% 63% 34% 3% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500253 68 0% 79% 21% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500253 75 0% 68% 25% 1% 0% 5%
1353 48 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500253 50 0% 52% 40% 4% 0% 4%
2014 2500253 83 0% 54% 39% 2% 1% 4%
2013 2500253 61 0% 46% 44% 3% 0% 7%
2012 2500253 31 0% 45% 55% 0% 0% 0%
2011 2500253 34 0% 59% 41% 0% 0% 0%