Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2021 12 91.667% 100% 8.333%
2020 17 94.118% 100% 5.882%
2019 10 100% 100% 0%
2018 18 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%
2016 22 100% 100% 0%
2015 15 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2013 16 100% 100% 0%
2012 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 1
  0%
  0%
  100%
2021 2500253 12
  92%
  100%
  8%
2020 2500253 17
  94%
  100%
  6%
2019 2500253 10
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 22
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 15
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 16
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500253 12 17% 0% 75% 0% 0% 8%
2020 2500253 17 6% 6% 82% 0% 0% 6%
2019 2500253 10 10% 0% 90% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500253 18 6% 17% 78% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500253 8 13% 75% 13% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500253 22 5% 41% 41% 14% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500253 15 7% 33% 60% 0% 0% 0%
2014 2500253 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500253 16 6% 19% 69% 6% 0% 0%
2012 2500253 13 8% 38% 46% 8% 0% 0%