Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 85 94.118% 96.386% 2.353%
2021 81 98.765% 98.765% 0%
2020 84 96.429% 97.59% 1.19%
2019 81 100% 100% 0%
2018 84 97.619% 97.619% 0%
2017 83 97.59% 100% 2.41%
2016 80 97.5% 100% 2.5%
2015 81 97.531% 100% 2.469%
2014 84 97.619% 100% 2.381%
2013 84 98.81% 100% 1.19%
2012 76 98.684% 98.684% 0%
2011 87 94.253% 97.619% 3.448%
2010 83 92.771% 97.468% 4.819%
2009 81 96.296% 96.296% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 85
  94%
  96%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500253 81
  99%
  99%
  0%
2020 2500253 84
  96%
  98%
  1%
2019 2500253 81
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 84
  98%
  98%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500253 83
  98%
  100%
  2%
2016 2500253 80
  98%
  100%
  2%
2015 2500253 81
  98%
  100%
  2%
2014 2500253 84
  98%
  100%
  2%
2013 2500253 84
  99%
  100%
  1%
2012 2500253 76
  99%
  99%
  0%
2011 2500253 87
  94%
  98%
  3%
2010 2500253 83
  93%
  97%
  5%
2009 2500253 81
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 85 1% 9% 64% 20% 4% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500253 81 1% 17% 68% 12% 1% 0%
2020 2500253 84 2% 18% 64% 12% 2% 1%
2019 2500253 81 5% 14% 53% 28% 0% 0%
2018 2500253 84 6% 14% 49% 29% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500253 83 5% 40% 51% 2% 0% 2%
2016 2500253 80 5% 56% 34% 3% 0% 3%
2015 2500253 81 5% 36% 42% 15% 0% 2%
2014 2500253 84 5% 29% 52% 12% 0% 2%
2013 2500253 84 4% 13% 52% 30% 0% 1%
2012 2500253 76 5% 5% 67% 21% 1% 0%
2011 2500253 87 5% 18% 62% 9% 2% 3%
2010 2500253 83 5% 14% 55% 18% 2% 5%
2009 2500253 81 6% 11% 59% 20% 4% 0%