Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 98.551% 98.551% 0%
2021 72 100% 100% 0%
2020 74 100% 100% 0%
2019 74 98.649% 98.649% 0%
2018 65 100% 100% 0%
2017 70 100% 100% 0%
2016 73 97.26% 97.26% 0%
2015 71 100% 100% 0%
2014 71 100% 100% 0%
2013 73 95.89% 97.222% 1.37%
2012 68 95.588% 97.015% 1.471%
2011 79 97.468% 100% 2.532%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 69
  99%
  99%
  0%
2021 2500253 72
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500253 74
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 74
  99%
  99%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 65
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 70
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 73
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 71
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 71
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 73
  96%
  97%
  1%
2012 2500253 68
  96%
  97%
  1%
2011 2500253 79
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 69 0% 0% 42% 57% 1% 0%
2021 2500253 72 3% 0% 57% 40% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2020 2500253 74 1% 0% 65% 34% 0% 0%
2019 2500253 74 0% 0% 57% 42% 1% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500253 65 0% 0% 68% 32% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500253 70 0% 0% 51% 49% 0% 0%
2016 2500253 73 3% 1% 66% 27% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500253 71 3% 4% 66% 27% 0% 0%
2014 2500253 71 0% 0% 73% 27% 0% 0%
2013 2500253 73 3% 3% 59% 32% 3% 1%
2012 2500253 68 1% 0% 65% 29% 3% 1%
2011 2500253 79 0% 3% 61% 34% 0% 3%