Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 98.611% 98.611% 0%
2021 75 100% 100% 0%
2020 76 93.421% 93.421% 0%
2019 73 100% 100% 0%
2018 66 98.485% 100% 1.515%
2017 61 100% 100% 0%
2016 72 100% 100% 0%
2015 72 100% 100% 0%
2014 64 100% 100% 0%
2013 74 97.297% 100% 2.703%
2012 64 98.438% 100% 1.562%
2011 80 98.75% 100% 1.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 72
  99%
  99%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500253 75
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 76
  93%
  93%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 73
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 66
  98%
  100%
  2%
2017 2500253 61
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2016 2500253 72
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 72
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 64
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 74
  97%
  100%
  3%
2012 2500253 64
  98%
  100%
  2%
2011 2500253 80
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 72 0% 0% 24% 75% 1% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500253 75 0% 0% 32% 68% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500253 76 1% 0% 45% 47% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500253 73 4% 4% 84% 8% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500253 66 5% 0% 82% 12% 0% 2%
2017 2500253 61 5% 8% 72% 15% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500253 72 4% 26% 64% 6% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500253 72 4% 26% 58% 11% 0% 0%
2014 2500253 64 6% 14% 69% 11% 0% 0%
2013 2500253 74 5% 39% 45% 8% 0% 3%
2012 2500253 64 3% 19% 66% 11% 0% 2%
2011 2500253 80 4% 34% 45% 16% 0% 1%