Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 88.889% 100% 11.111%
2021 45 100% 100% 0%
2020 40 97.5% 100% 2.5%
2019 33 100% 100% 0%
2018 35 100% 100% 0%
2017 35 97.143% 100% 2.857%
2016 30 96.667% 100% 3.333%
2015 22 95.455% 95.455% 0%
2014 36 100% 100% 0%
2013 34 97.059% 100% 2.941%
2012 40 97.5% 100% 2.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 36
  89%
  100%
  11%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500253 45
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500253 40
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 33
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 35
  100%
  100%
  0%
1353 64
  25%
  100%
  75%
2017 2500253 35
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 30
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 22
  95%
  95%
  0%
2014 2500253 36
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 34
  97%
  100%
  3%
2012 2500253 40
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 36 0% 3% 67% 19% 0% 11%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2021 2500253 45 9% 22% 69% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2500253 40 3% 40% 55% 0% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500253 33 0% 73% 27% 0% 0% 0%
2018 2500253 35 0% 3% 97% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 25% 0% 75%
2017 2500253 35 3% 37% 46% 11% 0% 3%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500253 30 3% 27% 57% 10% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500253 22 0% 5% 77% 14% 5% 0%
2014 2500253 36 6% 14% 75% 6% 0% 0%
2013 2500253 34 6% 24% 56% 12% 0% 3%
2012 2500253 40 0% 33% 60% 5% 0% 3%