Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 97.015% 100% 2.985%
2021 81 90.123% 94.805% 4.938%
2020 81 93.827% 96.203% 2.469%
2019 75 96% 96% 0%
2018 77 94.805% 97.333% 2.597%
2017 70 95.714% 97.101% 1.429%
2016 70 95.714% 95.714% 0%
2015 74 98.649% 98.649% 0%
2014 71 97.183% 97.183% 0%
2013 70 100% 100% 0%
2012 77 96.104% 97.368% 1.299%
2011 68 97.059% 98.507% 1.471%
2010 79 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 67
  97%
  100%
  3%
2021 2500253 81
  90%
  95%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 81
  94%
  96%
  2%
2019 2500253 75
  96%
  96%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 77
  95%
  97%
  3%
2017 2500253 70
  96%
  97%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 70
  96%
  96%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 74
  99%
  99%
  0%
2014 2500253 71
  97%
  97%
  0%
2013 2500253 70
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 77
  96%
  97%
  1%
2011 2500253 68
  97%
  99%
  1%
2010 2500253 79
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 67 4% 7% 60% 25% 0% 3%
2021 2500253 81 4% 5% 52% 30% 5% 5%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 2500253 81 5% 5% 48% 36% 4% 2%
2019 2500253 75 4% 8% 65% 19% 4% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500253 77 5% 4% 61% 25% 3% 3%
2017 2500253 70 4% 0% 57% 34% 3% 1%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500253 70 1% 0% 47% 47% 4% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500253 74 3% 11% 59% 26% 1% 0%
2014 2500253 71 1% 10% 41% 45% 3% 0%
2013 2500253 70 4% 1% 60% 34% 0% 0%
2012 2500253 77 1% 10% 47% 38% 3% 1%
2011 2500253 68 3% 6% 46% 43% 1% 1%
2010 2500253 79 3% 8% 73% 16% 0% 0%