Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 87.013% 89.333% 2.597%
2021 80 85% 89.474% 5%
2020 82 90.244% 92.5% 2.439%
2019 94 89.362% 92.308% 3.191%
2018 91 79.121% 80.899% 2.198%
2017 83 74.699% 80.519% 7.229%
2016 77 79.221% 79.221% 0%
2015 86 94.186% 96.429% 2.326%
2014 86 81.395% 82.353% 1.163%
2013 74 78.378% 80.556% 2.703%
2012 83 87.952% 92.405% 4.819%
2011 76 88.158% 94.366% 6.579%
2010 81 96.296% 96.296% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 77
  87%
  89%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500253 80
  85%
  89%
  5%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 82
  90%
  92%
  2%
2019 2500253 94
  89%
  92%
  3%
2018 2500253 91
  79%
  81%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500253 83
  75%
  81%
  7%
2016 2500253 77
  79%
  79%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500253 86
  94%
  96%
  2%
2014 2500253 86
  81%
  82%
  1%
2013 2500253 74
  78%
  81%
  3%
4313794 1
  0%
  0%
  0%
2012 2500253 83
  88%
  92%
  5%
2011 2500253 76
  88%
  94%
  7%
2010 2500253 81
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 77 1% 1% 27% 57% 10% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500253 80 1% 0% 43% 41% 10% 5%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500253 82 4% 1% 27% 59% 7% 2%
2019 2500253 94 3% 1% 31% 54% 7% 3%
2018 2500253 91 1% 0% 34% 44% 19% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500253 83 0% 0% 22% 53% 18% 7%
2016 2500253 77 5% 0% 19% 55% 21% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500253 86 5% 5% 31% 53% 3% 2%
2014 2500253 86 2% 1% 20% 58% 17% 1%
2013 2500253 74 3% 1% 30% 45% 19% 3%
4313794 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2012 2500253 83 5% 7% 49% 27% 7% 5%
2011 2500253 76 3% 0% 43% 42% 5% 7%
2010 2500253 81 5% 0% 38% 53% 4% 0%