Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 68 88.235% 88.235% 0%
2021 85 92.941% 94.048% 1.176%
2020 81 86.42% 86.42% 0%
2019 84 94.048% 95.181% 1.19%
2018 78 85.897% 88.158% 2.564%
2017 71 91.549% 91.549% 0%
2016 75 88% 89.189% 1.333%
2015 78 93.59% 94.805% 1.282%
2014 83 89.157% 90.244% 1.205%
2013 79 82.278% 84.416% 2.532%
2012 83 84.337% 86.42% 2.41%
2011 80 87.5% 89.744% 2.5%
2010 79 88.608% 88.608% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 68
  88%
  88%
  0%
1353 48
  0%
  0%
  0%
2021 2500253 85
  93%
  94%
  1%
2020 2500253 81
  86%
  86%
  0%
2019 2500253 84
  94%
  95%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500253 78
  86%
  88%
  3%
1353 48
  0%
  0%
  33%
2017 2500253 71
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 75
  88%
  89%
  1%
2015 2500253 78
  94%
  95%
  1%
2014 2500253 83
  89%
  90%
  1%
2013 2500253 79
  82%
  84%
  3%
2012 2500253 83
  84%
  86%
  2%
4310910 1
  0%
  0%
  100%
2011 2500253 80
  88%
  90%
  2%
2010 2500253 79
  89%
  89%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 68 6% 7% 31% 44% 12% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500253 85 5% 1% 45% 42% 6% 1%
2020 2500253 81 5% 1% 19% 62% 14% 0%
2019 2500253 84 6% 2% 48% 38% 5% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500253 78 4% 0% 24% 58% 12% 3%
1353 48 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2017 2500253 71 1% 0% 14% 76% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500253 75 4% 1% 25% 57% 11% 1%
2015 2500253 78 6% 3% 54% 31% 5% 1%
2014 2500253 83 6% 0% 20% 63% 10% 1%
2013 2500253 79 3% 0% 23% 57% 15% 3%
2012 2500253 83 6% 8% 31% 39% 13% 2%
4310910 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2011 2500253 80 5% 9% 34% 40% 10% 3%
2010 2500253 79 4% 6% 41% 38% 11% 0%