Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 30 83.333% 89.286% 6.667%
2021 27 100% 100% 0%
2020 34 97.059% 97.059% 0%
2019 28 96.429% 96.429% 0%
2018 31 96.774% 100% 3.226%
2017 36 94.444% 97.143% 2.778%
2016 25 92% 100% 8%
2015 28 96.429% 96.429% 0%
2014 30 96.667% 96.667% 0%
2013 33 100% 100% 0%
2012 39 94.872% 100% 5.128%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 30
  83%
  89%
  7%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2021 2500253 27
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 34
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 28
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 31
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500253 36
  94%
  97%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 25
  92%
  100%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 28
  96%
  96%
  0%
2014 2500253 30
  97%
  97%
  0%
2013 2500253 33
  100%
  100%
  0%
2012 2500253 39
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 30 0% 0% 70% 13% 10% 7%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2021 2500253 27 4% 22% 63% 11% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500253 34 0% 9% 79% 9% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500253 28 4% 39% 54% 0% 4% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500253 31 0% 0% 90% 6% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500253 36 0% 17% 61% 17% 3% 3%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500253 25 4% 4% 68% 16% 0% 8%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500253 28 7% 4% 71% 14% 4% 0%
2014 2500253 30 3% 13% 60% 20% 3% 0%
2013 2500253 33 6% 18% 45% 30% 0% 0%
2012 2500253 39 0% 18% 67% 10% 0% 5%