Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 87 82.759% 86.747% 4.598%
2021 86 87.209% 91.463% 4.651%
2020 83 87.952% 90.123% 2.41%
2019 82 93.902% 93.902% 0%
2018 86 91.86% 94.048% 2.326%
2017 82 93.902% 97.468% 3.659%
2016 86 93.023% 95.238% 2.326%
2015 83 85.542% 86.585% 1.205%
2014 90 86.667% 89.655% 3.333%
2013 90 83.333% 89.286% 6.667%
2012 78 83.333% 85.526% 2.564%
2011 83 91.566% 93.827% 2.41%
2010 81 88.889% 96% 7.407%
2009 82 89.024% 91.25% 2.439%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 87
  83%
  87%
  5%
2021 2500253 86
  87%
  91%
  5%
2020 2500253 83
  88%
  90%
  2%
2019 2500253 82
  94%
  94%
  0%
2018 2500253 86
  92%
  94%
  2%
2017 2500253 82
  94%
  97%
  4%
2016 2500253 86
  93%
  95%
  2%
1353 48
  0%
  0%
  0%
2015 2500253 83
  86%
  87%
  1%
2014 2500253 90
  87%
  90%
  3%
2013 2500253 90
  83%
  89%
  7%
2012 2500253 78
  83%
  86%
  3%
2011 2500253 83
  92%
  94%
  2%
2010 2500253 81
  89%
  96%
  7%
2009 2500253 82
  89%
  91%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 87 0% 0% 29% 54% 13% 5%
2021 2500253 86 5% 10% 52% 20% 8% 5%
2020 2500253 83 0% 0% 51% 37% 10% 2%
2019 2500253 82 4% 0% 52% 38% 6% 0%
2018 2500253 86 2% 0% 34% 56% 6% 2%
2017 2500253 82 1% 0% 51% 41% 2% 4%
2016 2500253 86 2% 0% 35% 56% 5% 2%
1353 48 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500253 83 2% 0% 39% 45% 13% 1%
2014 2500253 90 3% 3% 46% 34% 10% 3%
2013 2500253 90 2% 1% 43% 37% 10% 7%
2012 2500253 78 1% 3% 37% 42% 14% 3%
2011 2500253 83 2% 4% 61% 24% 6% 2%
2010 2500253 81 6% 2% 56% 25% 4% 7%
2009 2500253 82 6% 2% 59% 22% 9% 2%