Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 90.909% 100% 9.091%
2021 18 100% 100% 0%
2019 6 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 22 95.455% 100% 4.545%
2016 15 100% 100% 0%
2015 28 100% 100% 0%
2014 12 100% 100% 0%
2013 8 87.5% 100% 12.5%
2012 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 11
  91%
  100%
  9%
2021 2500253 18
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 6
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 22
  95%
  100%
  5%
2016 2500253 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 28
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 12
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 8
  88%
  100%
  12%
2012 2500253 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 11 0% 0% 73% 18% 0% 9%
2021 2500253 18 6% 22% 28% 44% 0% 0%
2019 2500253 6 17% 0% 83% 0% 0% 0%
2018 2500253 14 0% 7% 71% 21% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500253 22 5% 5% 55% 32% 0% 5%
2016 2500253 15 13% 0% 60% 27% 0% 0%
2015 2500253 28 0% 4% 82% 14% 0% 0%
2014 2500253 12 0% 17% 50% 33% 0% 0%
2013 2500253 8 13% 13% 50% 13% 0% 13%
2012 2500253 16 6% 19% 69% 6% 0% 0%