Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 93.75% 100% 6.25%
2021 15 73.333% 84.615% 13.333%
2020 28 96.429% 96.429% 0%
2019 22 95.455% 95.455% 0%
2018 11 100% 100% 0%
2017 21 95.238% 95.238% 0%
2016 21 95.238% 100% 4.762%
2015 22 95.455% 95.455% 0%
2014 28 100% 100% 0%
2013 36 97.222% 97.222% 0%
2012 43 97.674% 100% 2.326%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 16
  94%
  100%
  6%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2021 2500253 15
  73%
  85%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500253 28
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 22
  95%
  95%
  0%
2018 2500253 11
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 21
  95%
  95%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 21
  95%
  100%
  5%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2500253 22
  95%
  95%
  0%
2014 2500253 28
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 36
  97%
  97%
  0%
2012 2500253 43
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 16 0% 0% 56% 38% 0% 6%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500253 15 0% 0% 13% 60% 13% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500253 28 0% 0% 54% 43% 4% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500253 22 0% 5% 68% 23% 5% 0%
2018 2500253 11 0% 0% 64% 36% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500253 21 5% 0% 71% 19% 5% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2016 2500253 21 0% 0% 48% 48% 0% 5%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2015 2500253 22 0% 0% 68% 27% 5% 0%
2014 2500253 28 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2013 2500253 36 0% 0% 64% 33% 3% 0%
2012 2500253 43 0% 7% 74% 16% 0% 2%